Do 15. travnja 2022. godine otvoreni su Natječaji za stipendije koje dodjeljuje Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije.

1. Stipendije u trajanju od deset mjeseci tijekom dvije akademske godine za dvogodišnji diplomski studij iz područja tehničkih znanosti (aeronautike, inženjerstva i informatike).

Stipendije su namijenjene kandidatima koji će u akademskoj godini 2022./2023. pohađati diplomski studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (prioritetna polja: aeronautika, inženjerstvo i informatika) na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj. Prednost će se dati kandidatima koji se prijave na diplomske studije sljedećih institucija: Institut Supérieur de l’aéronautique et de l’Espace (Toulouse), ENSTA Paris (Institut Polytechnique de Paris), CentraleSupélec (Université Paris-Saclay) i Ecole Polytechnique Paris.

Razdoblje stipendiranja počinje u rujnu akademske godine 2022./2023.

2. STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE – ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

a) Stipendije u trajanju od devet mjeseci za jednogodišnji diplomski ili poslijediplomski studij svih znanstvenih područja.

Stipendije su namijenjene kandidatima koji će u akademskoj godini 2022./2023. pohađati diplomske ili poslijediplomske studije svih znanstvenih područja na visokoškolskim ustanovama u Francuskoj.

Osim u iznimnim slučajevima, razdoblje stipendiranja počinje u listopadu 2022. godine.

Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2022./2023.

Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije nemaju pravo ponovne prijave za istu vrstu stipendije.

b) Stipendije za diplomsko ili poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih područja.

Stipendije nude mogućnost jednomjesečnog boravka na visokoškolskim ustanovama ili znanstveno-istraživačkim institutima u Francuskoj u svrhu stručnog usavršavanja, istraživanja i slično.

Stručno usavršavanje u Francuskoj se u okviru dodijeljene stipendije mora provesti do kraja 2022. godine.

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

  • stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 31. prosinca 1986.;
  • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima poziva.

Francuska strana osigurava isplatu financijske potpore tijekom boravka u Francuskoj, a troškove putovanja stipendista u Francusku snosi hrvatska strana, odnosno Agencija za mobilnost i programe EU-a. Ne postoji mogućnost snošenja troška studija (školarine) na izabranome francuskom sveučilištu osim kandidatima koji se prijavljuju za stipendije za studij iz tehničkih znanosti (navedene pod 1.) do najviše 5.000,00 € za jednu akademsku godinu. Prednost će imati kandidati koji tijekom studija i stručnog usavršavanja u Francuskoj neće ostvarivati pravo na dodatno financiranje te neće istovremeno primati neku drugu vrstu stipendije ili institucionalne financijske potpore.

3. Jednomjesečne jezične stipendije za studente svih studijskih programa.

Stipendije (pod 1.) su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskoga jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.).

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

4. Jednomjesečne jezične stipendije za studente francuskoga jezika i književnosti.

  • Stipendije su namijenjene studentima prve ili druge godine diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti.
  • Vrijeme i mjesto održavanja (stipendije 1. i 2.): Nica, Francuska, 18. 7. – 12. 8. 2022.
  • Francuska strana pokriva troškove školarine, smještaja i prehrane, a hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a) snosi troškove putovanja stipendista na mobilnost u Francusku.
  • Prednost će se dati kandidatima koji prije nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

Detaljnije informacije i formalne uvjete za stipendije studija i stručnog usavršavanja potražite ovdje, a za jezične stipendije ovdje.

Photo by Jeswin Thomas on Unsplash