Rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisuje Natječaj za izradu vizualnog identiteta – logotipa Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci. Natječaj je otvoren za sve studentice i studente Sveučilišta u Rijeci, neovisno o razini studija. Predmet ovog natječaja je dizajn logotipa i izrada prepoznatljivog vizualnog identiteta Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci.

Logotip i vizualni identitet će se upotrebljavati na svim promidžbenim materijalima (memorandum, plakati, letci, brošure, monografije, mrežne stranice i dr.), kojima će Doktorska škola dobiti na prepoznatljivosti i uočljivosti.

Odabranom autoru najboljeg logotipa i vizualnog identiteta dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 5.000,00 kn bruto.

Radove je potrebno dostaviti do 31. siječnja 2022. godine.

Prijava na Natječaj treba sadržavati:
1. Popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada (dizajn logotipa i izrade vizualnog identiteta za DŠ UNIRI) i izjavu da je autor suglasan s javnom objavom svojega identiteta – obrazac A.
2. Potvrdu o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci.
3. Knjigu osnovnih grafičkih standarda logotipa u elektroničkoj verziji u pdf formatu.
4. Logotip u elektroničkoj verziji u png formatu.
5. Verziju logotipa u vektorskom obliku (Adobe illustrator*.ai ili Adobe illustrator.*eps).
6. Prikaz primjene logotipa na primjeru željenog off-line promidžbenog materijala (mock-up).

Radovi se dostavljaju isključivo putem online obrasca kojem se pristupa upisivanjem korisničkih podataka u Sustav AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. ivo.ivic@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak “uniri”, a NE “student.uniri”.

Detaljnije informacije potražite na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Photo by Aleks Dorohovich on Unsplash