Magdalena je lani diplomirala grafički dizajn na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Za svoj je diplomski rad odabrala pomalo neobičnu temu, odnosno zadatak.

Budući da je i sama kroz svoje školovanje nailazila na prepreke zbog disleksije i disgrafije, a u njeno doba nije bilo adekvatnih udžbenika ili alata, odlučila se pozabaviti tom temom. U sklopu svog diplomskog rada grafički je prilagodila udžbenik prirode i društva za 2. razred osnovne škole te udžbenike povijesti za 7. razred osnovne škole i 3. razred srednje škole gimnazijskog programa.

Kaže da je školski sustav danas mnogo bolje prilagođen djeci s ovim poteškoćama. Iako joj se još nitko nije javio da njezine udžbenike tiska, ona smatra da bi to bilo korisno napraviti i da bi to puno olakšalo školovanje djeci s poteškoćama u čitanju.

Cijelu priču potražite ovdje.

Photo by Jason Leung on Unsplash