Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za stipendije za izvrsnost u akademskoj godini 2021./2022.

Dodijelit će se najviše 100 stipendija za izvrsnost, u iznosu od 800,00 kn mjesečno, za razdoblje od 10 mjeseci (od 1. listopada 2021. do 31. srpnja 2022. godine) redovitim studentima prvih i viših godina preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica na temelju provedenog javnog natječaja. Od ukupnog broja utvrđenih stipendija, redovitim studentima prvih godina preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija i integriranih sveučilišnih studija dodijelit će se najviše 30 stipendija.

Osnovni kriterij uspješnosti u okviru obveznih nastavnih aktivnosti ostvareni u akademskoj godini 2020./2021.
a) Redoviti student upisan 2021./2022. ak. god. u višu godinu studija koji je u prethodnoj 2020./2021. ak. god. (do 30. rujna 2021. god.) ostvario najmanje 55 ECTS bodova te po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna 2021. god.), sukladno kriterijima matičnog visokog učilišta, ulazi u 10 % najuspješnijih studenata na svojoj godini *.
b) Redoviti student upisan 2021./2022. ak. god. u prvu godinu studija koji je ušao u 10% najbolje rangiranih studenata na konačnim listama za upis na studijske programe *.
* Studentu koji je upisan na dvopredmetni studijski program uzima se u obzir studijski program na kojem je ostvario bolji rezultat/uspjeh.
(2) Dodatni kriterij uspješnosti u okviru obveznih nastavnih aktivnosti
a) Redoviti student koji je primio rektorovu nagradu za izvrsnost u 2020./2021. ak. god.

Prijava na natječaj podnosi se isključivo elektroničkim putem klikom na poveznicu PRIJAVA i ispunjavanjem online prijavnog obrasca. Online prijavi pristupa se upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom).

Više detalja pronađite na službenim stranicama Sveučilišta.

Photo by Andre Taissin on Unsplash