Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci raspisali su natječaj Fonda SIZIF kojim potiču i podupiru studente u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.

Fond je otvoren studentima svih znanstvenih razina i područja preddiplomskog, diplomskog, integriranog sveučilišnog ili stručnog studija, te specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci. Fondom se financiraju tri kategorije – provedba znanstvenog istraživanja, znanstveno publiciranje te aktivno sudjelovanje na skupu.

Fond je kontinuirano otvoren za prijavu u provedbenoj godini, odnosno do 1. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava.

Svi zainteresirani svoje prijave mogu podnijeti na dva načina: putem e-sustava prijava ili zemaljskom poštom na adresu: ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI; Trg braće Mažuranića 10; 51000 Rijeka s napomenom „FOND ZA FINANCIRANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTISTUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI (SIZIF)“.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po pojedinoj prijavi je 3.000,00 kuna, dok maksimalan iznos ukupno dodijeljenih sredstava po pojedinom prijavitelju tijekom jedne kalendarske godine iznosi 10.000,00 kuna.

Više informacija i cijeli tekst natječaja možete pronaći na poveznici, a za sve upite možete se obratiti na e-mail adresu.

Photo by Windows on Unsplash