Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisao je Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2021. godinu.

Cilj natječaja je poticanje studenata i studentskih organizacija na provođenje većeg broja aktivnosti, doprinos u podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, informiranje i edukacija studenata o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i projektnog upravljanja.

Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge ili druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta.

Raspoloživa su sredstva od 100.000,00 kuna.

Rok za prijavu na natječaj je 16. lipnja 2021. godine.

Detaljnije informacije i natječajnu dokumentaciju potražite na službenim stranicama Sveučilišta.

Photo by Fabian Blank on Unsplash