Španjolski kongres zastupnika izglasao je, velikom većinom glasova, davanje zelenog svjetla narodnoj zakonodavnoj inicijativi kojom se dodjeljuje pravni status Mar Menoru, najvećoj slanoj laguni u Europi. Ovo glasovanje pokreće proces donošenja zakona kojim se laguni daju vlastita prava, čineći je prvim europskim ekosustavom zaštićenim na ovaj način.
Ostaje za vidjeti može li obrana prava lagune na sudu doista zaustaviti ozbiljno propadanje ovog jedinstvenog ekosustava, koji trenutno pati od ozbiljnih problema eutrofikacije zbog, između ostalih utjecaja, ispuštanja iz poljoprivrede. Bez sumnje, ova kritična situacija i ogorčenje koje to izaziva u stanovništvu na obali rijeke i u španjolskom društvu općenito ima mnogo veze s vrlo visokom potporom ovoj inicijativi, koja je prikupila više od 600.000 potpisa da bi došla do parlamenta, a kasnije je otkrivena s većinska potpora njihovih gospodstava.
Ovo će sigurno poslužiti kao primjer za zaštitu i očuvanje drugih ekosustava 🙂.

Priču donosi Sol Ceballos Estevez, a cijeli članka dostupan je OVDJE

The Spanish Congress of Deputies has voted, by overwhelming majority, to give the green light to a Popular Legislative Initiative assigning legal status to the Mar Menor, Europe’s largest saltwater lagoon. This vote triggers the process to pass a law granting the lagoon its own rights, making it the first European ecosystem to be protected in this way.
It remains to be seen whether defending the rights of the lagoon in court can really stop the serious deterioration of this unique ecosystem, which currently suffers from serious problems of eutrophication due, among other impacts, to discharges from agriculture. Undoubtedly, this critical situation and the indignation that this provokes in the riverside population and in Spanish society in general has had a lot to do with the very high support for this initiative, which obtained more than 600,000 signatures to reach Parliament and was later found with the majority support of their lordships.
This will surely serve as an example to protect and preserve other ecosystems 🙂.

Story by Sol Ceballos Estevez. You can read the original article HERE

Image by  Antoino Lopez from Unsplash

Rubrika „Dobra vibra“ pokrenuta je u prosincu 2020. godine i zamišljena je kao borba protiv pandemije dobrim vijestima iz svijeta. Članke pripremaju volonteri Europskih snaga solidarnosti na službi u udruzi Alfa Albona. Članci su dostupni i na hrvatskom i na engleskom jeziku kako bi bili dostupniji široj publici.

Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Europskih snaga solidarnosti. Sufinancirano sredstvima Europske unije.