Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2021. godini dodjeljuje ukupno najviše osam stipendija, u visini od 3.000,00 kuna neto mjesečno za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Uvjeti su natječaja sljedeći:

  • kandidat treba imati završenu najmanje prvu godinu studija
  • treba biti redoviti student integriranog (preddiplomskog i diplomskog) ili diplomskog ili preddiplomskog studija iz polja/područja ekonomije ili matematike ili informatike odnosno računarstva odnosno informatičkih tehnologija ili grafičke tehnologije
  • treba imati državljanstvo Republike Hrvatske i studirati na nekom od fakulteta / visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti prijavnicu te priložiti:

  • potvrda fakulteta / visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanoga studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku
  • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od fakulteta / visokog učilišta
  • životopis/CV
  • preslika osobne iskaznice ili drugoga odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljivo državljanstvo i prebivalište
  • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Natječaj je otvoren do 22. listopada 2021. godine.

Više informacija potražite na službenim stranicama HNB-a.

Photo by rupixen.com on Unsplash