Rota Jovem je neprofitna organizacija osnovana 1992. godine sa sjedištem u Cascaisu (Portugal) koja svoj rad usredotočuje na provedbu nacionalnih i međunarodnih aktivnosti promicanja aktivne, kreativne, društveno angažirane i participativne mladeži.

Između ostalih programa mobilnosti, organiziraju i radne kampove.

Njihovi su radni kampovi otvoreni za mlade ljude između 18 i 30 godina iz svih krajeva svijeta. To je projekt gdje
volonteri mogu naučiti o sebi, drugima i živjeti poput lokalca dok se sreću i druže s ljudima iz različitih zemalja.

Organiziraju kamp u dva termina:

Volonteri će graditi i radovi na radovima kao što su: popravak i gradnja drvenih konstrukcija gradnja klupa i stolova, instalacija opreme i sve to u suradnju s lokalnom zajednicom, a kampovi za 20 volontera  organiziraju se u 2 termina: 23.6.- 7.7. i 15.7.-29.7.

Od sudionika se očekuje barem osnovno znanje engleskog jezika, a iskustvo s gradnjom je dobrodošlo!

U oba termina pokriveni su hrana i smještaj, a sudionici sami pokrivaju trošak puta.

Više informacija u info packu radnih kampova, a prijaviti se možete ovdje i to najkasnije do 31.svibnja!

Photo by Isaiah Ransom on Unsplash