Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj provodi se svakih 10 godina, a isti će se održati ove, 2021. godine.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi u dvije faze:

  • od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
  • od 27. rujna do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Državni zavod za statistiku objavio je javni poziv za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora. Poziv je otvoren do 15. srpnja 2021. godine, a prijave se vrše popunjavanjem prijavnice.

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:
– državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
– navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
– završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
– poznavanje rada na računalu
– valjana adresa elektroničke pošte.

Ostale detalje vezane uz ovaj poziv i nadolazeći popis stanovništva potražite na službenim stranicama Popisa.