Početkom veljače 2021. godine Europska komisija otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o novoj europskoj strategiji za zaštitu tla  – Healthy Soils. Savjetovanje je otvoreno do 27. travnja 2021. godine.

Zelena Istra i Legambiente u suradnji s mrežom European Environmental Bureau organiziraju webinar pod nazivom ˝Joining forces for soil protection i the EU’s Green Deal˝. Cilj  seminara je podijeliti i usuglasiti stajališta za sudjelovanje u savjetovanju o strategiji o tlu.

Seminar će se održati 5. ožujka 2021. godine od 10:00 do 12:00 sati putem online platforme Zoom.

Program webinara i prijavnicu za registraciju potražite mna službenim stranicama zelene Istre.