Europska komisija proglasila je 2022. godinu Europskom godinom mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u izgradnju zelenije, digitalnije i uključivije budućnosti Europe te osiguravanja boljih i brojnijih prilika za njihovu budućnost. Europska godina mladih bit će usko povezana s uspješnom provedbom instrumenta NextGenerationEU koji nudi nove perspektive za mlade, uključujući kvalitetna radna mjesta i prilike za obrazovanje i osposobljavanje za Europu budućnosti, te kojim se podupire sudjelovanje mladih u društvu.

Ovaj natječaj organizira se u sklopu Europske godine mladih i namijenjen je svim mladim osobama u Hrvatskoj u dobi od 16 do 27 godina, a kojima Organizator daje priliku da ponude vlastiti prijedlog aktivnosti te izravno idejno i kreativno sudjeluju u osmišljavanju i organizaciji proslave Dana Europe 9. svibnja 2022. godine koja će se održati u Zagrebu u Tehničkom muzeju.

Prijavitelji trebaju dostaviti idejni i kreativni prijedlog u formi prezentacije koji će sadržavati prijedlog jedne ili više aktivnosti kojima će se proslaviti Dan Europe, a koje moraju biti povezane s temama i politikama Europske komisije i najučinkovitije su za komunikaciju prema mladima kao što je istaknuto u Strategiji EU-a za mlade Aktivnosti bi trebale obuhvaćati područja koja su najvažnija mladima, u skladu s prioritetima istaknutima u ciljevima za mlade kao što su ravnopravnost, uključivost, održivost, mentalno zdravlje, dobrobit i kvalitetno zapošljavanje.

Kako biste se prijavili na natječaj potrebno je:
 Napraviti prezentaciju prijedloga proslave Dana Europe poštujući osnovne kriterije i zadatak.
 Poslati prezentaciju na email adresu najkasnije do 12. veljače 2022. godine do 12:00 sati po srednjeeuropskom vremenu.
 Uz prezentaciju dostaviti kratke životopise svih članova tima u Europass formatu.

Pobjednik dobiva priliku realizirati svoju ideju i koncept proslave Dana Europe uz savjetodavnu i organizacijsku podršku i sudjelovanje tima Organizatora koji će organizirati proslavu Dana Europe maksimalno koliko je moguće prema autorskoj ideji pobjedničkog tima, ovisno o troškovima odnosno raspoloživom proračunu.

Članovima pobjedničkog tima koji ne žive na području Zagreba Organizator će za posjet Zagrebu na Dan Europe posjet platiti dvosmjerne putne troškove do Zagreba i jednodnevni smještaj u Zagrebu.

Više informacija potražite na službenim stranicama Predstavništva.