Europski revizorski sud svake godine nudi mogućnost stažiranja u području svojih djelatnosti tijekom triju različitih razdoblja.

Osim što će u obzir uzimati prijave kandidata s općim profilima za stažiranje, Sud će, u skladu sa svojim planom razvoja za razdoblje 2021. – 2025. za bolju uporabu tehnologije i podataka u revizijama, posebnu pozornost posvetiti prijavama kandidata specijaliziranima za reviziju u području informacijske tehnologije i znanost o podatcima. Ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima stažiranje može biti plaćeno (uz naknadu od 1.350 eura mjesečno) ili neplaćeno.

Uvjete za stažiranje ispunjavaju kandidati/kandidatkinje koji:

  • imaju državljanstvo jedne od država članice Europske unije, osim u iznimnim slučajevima koje odobri tijelo nadležno za imenovanja;
  • imaju diplomu o završenom sveučilišnom studiju potrebnom za obavljanje dužnosti funkcijske skupine AD (*), kako je definirano Pravilnikom o osoblju, ili su završili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija u jednom od područja djelatnosti Suda ;
  • imaju želju za stjecanjem praktičnog osposobljavanja u jednom od područja rada Revizorskog suda;
  • nisu prethodno stažirali (uz naknadu ili bez nje) u institucijama, tijelima, agencijama ili uredima EU-a, u što se ubrajaju i Europska središnja banka i Europska investicijska banka;
  • izvrsno poznaju jedan od službenih jezika Europske unije i zadovoljavajuće poznaju barem još jedan drugi službeni jezik Europske unije;
  • prethodno nisu bili zaposleni ili u trenutku podnošenja prijave nisu zaposleni u instituciji, tijelu, agenciji ili uredu Europske unije, uključujući zaposlenje u svojstvu člana privremenog osoblja, člana ugovornog osoblja, člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove, vanjskog djelatnika, nacionalnog stručnjaka koji je upućen u instituciju, tijelo, ured ili agenciju Europske unije ili pomoćnika zastupnika u Europskom parlamentu.

Stažiranje je moguće od tri do pet mjeseci.

Do 31. siječnja 2022. godine do 12:00 sati otvoren je natječaj za razdoblje stažiranja od 1. svibnja do 30. rujna 2022. Prijavnicu potražite ovdje.

Više informacija potražite na službenim stranicama Suda.

Photo by Markus Spiske on Unsplash