Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem o načinu funkcioniranja i rada organizacija civilnog društva, načelima djelovanja udruga sukladno Zakonu o udrugama, iskustvom u pisanju i provedbi projektnih prijedloga te procjeni projekata organizacija civilnog društva, da se prijave za upis u bazu procjenitelja/ica Zaklade.

Prijave su otvorene do 14. svibnja 2021. godine.

Prijavom u bazu procjenitelja/ica zainteresirani/e mogu biti pozvani/e za sudjelovanje u radu Programskog odbora Zaklade za ocjenu prijava upućenih na natječaje Zaklade ili natječaje ostalih donatora, a za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava. Upis kandidata u bazu procjenitelja/ica ne obvezuje Zakladu na angažiranje pojedinog kandidata.

Sukladno navedenom poslovniku zadaća pojedinog procjenitelja je:

  • upoznati se s tekstom i uvjetima natječaja te kriterijima za ocjenjivanje prijava
  • razmotriti i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu procjene ocijeniti prijave koje su upućene u postupak procjenjivanja,
  • prijave procijeniti objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu obrazložiti
  • preporučiti traženje dodatne dokumentacije ili obrazloženja i/ili iz izmjene proračuna ukoliko ocijeni da je potrebno
  • izraditi prijedlog za dodjelu potpora koji se upućuje Zakladnoj upravi ili ostalim donatorima za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava
  • po potrebi, predstaviti prijedlog za dodjelu potpora na sjednici Zakladne uprave ili ostalim donatorima za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava

Članovi/ice Programskog odbora mogu za svoj rad ostvariti naknadu što će se definirati odlukom o imenovanju članova/ica Programskog odbora sukladno mogućnostima izvršenja financijskog plana Zaklade.

Prijave se vrše putem Google obrasca, a sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj stranici Zaklade.