Inicijativa mladih za ljudska prava pokreće program edukacija ‘Praktičar_ka socijalnih inovacija’.

Edukacija je namijenjena mladima između 21 i 30 godine koji su na završnim godinama studija ili su završili fakultet i trenutno nisu zaposleni u struci. Cilj edukacije je ponuditi osnovna znanja, vještine i stavove koji će humanistima i društvenjacima omogućiti da dizajniraju, razviju i implementiraju socijalne inovacije. Program se prvi puta izvodio u proljeće 2021., a ovo je poziv za drugu generaciju praktičara i praktičarki.

Sudjelovanje je besplatno i sastoji se od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama (60 sati – predavanja i praktične vježbe; 90 sati – individualni i grupni zadaci).

Predavanja izvode iskusne predavačice iz Inicijative mladih za ljudska prava u suradnji s vanjskim predavačima koji su poznati eksperti za design thinking, komunikaciju, zagovaranje i druge teme te dolaze iz privatnog sektora i civilnog društva. Imena svih predavača bit će objavljena uskoro.

Kriteriji za prijavu su:

  • da imaš do 30 godina
  • završio/la si ili završavaš fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija). Prednost imaju nezaposlene osobe koje su završile studij.
  • nisi zaposlen/a u struci na ugovor o radu (radiš izvan područja za koje si se obrazovao/la)
  • možeš pohađati predavanja u terminima navedenima u rasporedu programa

Program započinje 28. rujna i završava 17. prosinca 2021. godine.

Prijave su otvorene do 19. rujna 2021. godine do ponoći.

Prijavnicu i sve dodatne informacije pronađite ovdje.