Svake godine Europski parlament dodjeljuje nagradu “Europski građanin”. Nagrada se dodjeljuje građanima ili skupinama koje potiču:

  • Uzajamno razumijevanje i integraciju u EU-u
  • Prekograničnu suradnju kojom se gradi snažniji europski duh
  • Vrijednosti EU-a i temeljna prava

Za nagradu se do 29. travnja 2021 godine. mogu prijaviti pojedinci, skupine, udruge ili organizacije ili se može nominirati projekt. Nominaciju mogu podnijeti i zastupnici.

Nagrada je u obliku medalje časti ili, u slučaju skupnih priznanja, u obliku medalje ili plakete koja je dovoljno velika da se može izložiti. Nagrada ima simboličnu vrijednost te dobitnik ne može zatražiti nikakvu naknadu.

Prijave/nominacije mogu se podnijeti na svim službenim jezicima EU-a, a vrše se putem prijavnice.

Za više informacija posjetite službene stranice Parlamenta.