Sveučilište u Rijeci je 18. svibnja 2020. godine raspisalo drugi krug Erasmus natječaja za mobilnost studenata. Članovi ESN-a Rijeka pokrenuli su „Mobility Season“ kampanju kako bi potaknuli studente Sveučilišta u Rijeci da se odvaže prijaviti na Erasmus+ studentsku razmjenu ili stručnu praksu. Kampanja je službeno započela 15. lipnja 2020. godine, na službenoj Facebook i Instagram stranici ESN-a Rijeka, a trajat će do 21. rujna 2020. godine. Za to će se vrijeme objavljivati savjeti naših prošlih i sadašnjih volontera koji su imali priliku studirati na nekim od partnerskih Sveučilišta u Španjolskoj, Portugalu, Poljskoj, Francuskoj, Austriji, Finskoj, Švedskoj, Italiji, Češkoj, Latviji, Belgiji, Turskoj i Sloveniji.

Na ovaj način volonteri ESN-a Rijeka žele motivirati studente da se prijave na studentsku razmjenu ili stručnu praksu. Studenti iz prve ruke mogu saznati sve informacije koje ih zanimaju i/ili dodatno kontaktirati osobu koja je studirala na određenom Sveučilištu. Inicijalna ideja je krenula od potrebe za motiviranjem studenata Sveučilišta u Rijeci te educiranjem o mogućnostima koje nude Erasmus+ programi. Pri osmišljavanju kampanje, vodili su se informacijama koje su volonterima bile najkorisnije kod odabira Sveučilišta ili organizacije za razmjenu.

Erasmus Student Network, najveća studentska volonterska organizacija, je u jesen 2019. godine proslavila svoj 30. rođendan. S više od 13 000 članova (34 000 uključujući tzv. buddies), kroz 533 lokalnih sekcija raspoređenih u 42 države, svakodnevno pomaže više od 350 000 studenata na razmjeni. Vodeći se principom students helping students, radi na promicanju programa studentske mobilnosti i međukulturalne razmjene. Riječki ogranak, ESN Rijeka, osnovan je 2012. godine kada je broj Erasmusa i volontera bio prilično malen, dok danas u Rijeku dolazi oko 300 Erasmusa na godinu, a sekcija broji više od 20 članova.

Više informacija pronađite na Facebook-u.