Nakon dvije godine pauze uzrokovane pandemijom, na velika vrata vraća se DiscoverEU inicijativa!

DiscoverEU je inicijativa Europske unije koja ti nudi priliku da putuješ Europom i stekneš vrijedna iskustva. Putujući uglavnom vlakom (uz iznimke za sudionike koji žive na otocima ili u udaljenim područjima) otkrit ćeš prekrasne krajolike Europe i raznolikost njezinih gradova. Možeš se prijaviti tijekom dvaju krugova prijava koji se održavaju svake godine. Odabrani će biti nagrađeni putnim propusnicama.

Inače je ideja Inicijative da se osamnaestogodišnjim građanima EU-a nudi mogućnost putovanja na kojem će iskusiti slobodu kretanja Europskom unijom, otkriti raznolikost Europe, učiti o europskoj kulturnoj baštini i povijesti te se povezati s drugim mladima diljem Europe. Osim toga, ta inicijativa mladima pomaže razviti vještine koje će im biti važne u budućnosti, kao što su samostalnost, samopouzdanje i otvorenost prema drugim kulturama. Međutim, kako zbog pandemije nije bilo moguće organizirati putovanja, u ovom se krugu iznimno mogu prijaviti i mlade osobe koje su pravo prijeve stekle u 2020. godoni.

Prijave počinju u utorak, 12. listopada 2021. u 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu, a traju do utorka 26. listopada 2021. godine u 12:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Na taj dan na stranici će se pojaviti gumb za prijavu.

Da biste se mogli prijaviti, morate ispuniti sljedeće uvjete:

  • biti rođeni između 1. srpnja 2001. i 31. prosinca 2003. (uključujući te datume)
  • u trenutku donošenja odluke o dodjeli imati državljanstvo jedne od država članica Europske unije
  • unijeti točan broj osobne iskaznice ili putovnice u obrazac za prijavu na internetu.

Zatim morate sudjelovati u kvizu (ako se niste prijavili kao član grupe). Moguće su individualne prijave ili u grupi do pet osoba.

Dobitnici mogu na putu provesti do 30 dana između 1. ožujka 2022. i 28. veljače 2023. godine.

Mladima koji zbog invaliditeta ili zdravstvenih problema imaju poteškoća s putovanjem pružit će se pomoć i podrška kako bi mogli sudjelovati u inicijativi DiscoverEU.

Više informacija i gump za prijavu pronađite na službenoj stranici inicijative.