Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za Godišnju nagradu „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2020./2021. 

Nagrada je namijenjena učenicima koji su se istaknuli u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja te pozitivnoga odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/jednoj učenici osnovne škole i jednom učeniku/jednoj učenici srednje škole.

Škola koju pohađa i/ili učenički dom u kojem je smješten nagrađeni učenik/nagrađena učenica dobiva posebno priznanje.

Posebno priznanje može se dodijeliti i jednom učeniku/učenici osnovne škole i jednom učeniku/učenici srednje škole.

Predloženi učenik/ica mora imati neke od osobina:

 • pomaže nastavnicima u osvješćivanju drugih učenika/učenica kako treba težiti školi i društvu bez nasilja,
 • pokazuje osobnim primjerom i druge potiče na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje,
 • potiče i održava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju te socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi,
 • pomaže drugim učenicima/učenicama,
 • ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću,
 • sprječava konflikte, sudjeluje u rješavanju sukoba i potiče druge na nenasilno rješavanje sukoba,
 • pomaže žrtvama nasilja, brani slabije,
 • potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama,
 • prihvaća različite obveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava,
 • organizira i sudjeluje u humanitarnim akcijama,
 • sudjeluje s drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, u organizaciji mirovnih koncerata, izložbi, tribina, konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, sportskih natjecanja i priredbi.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 5. travnja 2021. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,

s naznakom Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2020./2021.,

a dokumentacija i ostali podaci dostavljaju se u elektroničkome obliku na e-mail.

Potrebnu dokumentaciju i cijeli tekst poziva možete pronaći na stranicama Ministarstva.

Photo by Nadine Shaabana on Unsplash