Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.
U okviru ovog poziva nudi se nekoliko vrste stipendija:
1. stipendije za semestralni/djelomičan studij
Razdoblje mobilnosti: od 3 do 10 mjeseci.
Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, upisanima na visoka učilišta u RH pod uvjetom da imaju završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.
Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.
2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana
A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj
B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci
A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.
3. stipendije za cjelokupni doktorski studij
Razdoblje mobilnosti: do 36 mjeseci.
Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.
Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.
4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
Razdoblje mobilnosti: 2 ili 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju).
Stipendije za ljetne tečajeve pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.
Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.
Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, postupku prijave te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus.
Korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja dostupni su ovdje.
Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr
Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja na mobilnost stipendistima koje Agencija i Ministarstvo zajednički predlože mađarskoj strani za stipendiju.
Prijave je potrebno podnijeti i mađarskoj zakladi i hrvatskoj agenciji do 25. veljače 2021. do 23:00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak, odnosno do 11. ožujka 2021. do 23.00 sata za ljetne tečajeve.
Zakladi se prijave podnose u online obliku, a agenciji na adresu:
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku ‘Za stipendije Vlade Mađarske’.
Detaljnije pročitajte na službenim stranicama AMPEU.