Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2022./2023.

U sklopu ovog poziva te hrvatsko-kineske bilateralne suradnje ponuđene su hrvatskim državljanima stipendije za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje u Narodnoj Republici Kini.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva primjerka:

 1. dostupan je otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku;
 2. na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija dostupan je otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku;
 3. preslika putovnice koja mora biti valjana nakon 1. ožujka 2023. Kandidati koji zbog opravdanih razloga u trenutku prijave ne mogu zatražiti izdavanje putovnice trebaju dostaviti presliku osobnoga identifikacijskog dokumenta koji sadrži sljedeće informacije: ime, prezime, državljanstvo, spol i datum rođenja;
 4. ovjerena preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; dodatno, kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište. Potrebno je dostaviti dokumente u izvorniku na engleskome jeziku ili preslike originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 5. prijepis ocjena najviše završene razine studija na engleskome jeziku ili presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 6. kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na engleskom jeziku trebaju dostaviti dokaz o znanju engleskoga jezika (npr. IELTS, TOEFL i slično); kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na kineskome jeziku trebaju priložiti dokaz o znanju kineskoga jezika (HSK certifikat razine 3 za preddiplomske studije i stručno usavršavanje, a potvrdu HSK razine 4 za diplomske i poslijediplomske studije na kineskome jeziku);
 7. prihvatno pismo željenog sveučilišta u NR Kini iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti izravan upis na to sveučilište. Kandidatima koji ne prilože prihvatno pismo ne može se jamčiti da će im biti osiguran upis na željeno visoko učilište te Kinesko vijeće za dodjelu stipendija zadržava pravo na raspoređivanje kandidata na druga visoka učilišta u NR Kini;
 8. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku; minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati preddiplomski (BA) studij, najmanje 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati diplomski (MA) ili poslijediplomski (PhD) studij te minimalno 500 riječi za kandidate koji se prijavljuju za stručno usavršavanje;
 9. dva pisma preporuke; kandidati za diplomski i poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje uz sve navedeno trebaju dostaviti i dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku;
 10. kandidati za umjetničke smjerove trebaju priložiti i USB uređaj ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim radovima u skladu s umjetničkim područjem za koje se prijavljuju; kandidati koji se prijavljuju za glazbene studije prilažu svoje glazbene izvedbe, kandidati za likovne studije trebaju priložiti svoje crteže, slike, fotografije ili druge radove po izboru;
 11. kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 12. preslika ispunjenoga obrasca o zdravstvenom stanju na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija ili portalu Study in China. Originalni primjerak obrasca ne prilaže se prijavnoj dokumentaciji, nego se predaje nakon dolaska na sveučilište u NR Kini. Napomena: Nepotpuna liječnička potvrda, kao i nepotpisana te neovjerena liječnička potvrda, smatra se neprihvatljivom. Liječnička potvrda vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja pa se kandidati upozoravaju da pravodobno planiraju odlazak liječniku;
 13. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (uvjerenje se može zatražiti fizički na općinskom sudu ili putem sustava e-Građani, tj. elektroničkim putem); potrebno je priložiti presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome jeziku;
 14. životopis na engleskome jeziku (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno).

Prijave su otvorene do 4. veljače 2022. godine.

Ostale informacije potražite na službenim stranicama Agencije.

Photo by Christian Lue on Unsplash