Turistička zajednica Grada Korčule u suradnji sa Turističkim zajednica Općine Vela Luka, Blato, Smokvica i Lumbarda, objavljuju Natječaj za izbor komunikativnog slogana destinacije otok Korčula.

Svrha i cilj Natječaja za komunikativni slogan, na koji se mogu javiti pravne i fizičke osobe, izbor je slogana turističke destinacije otok Korčula. Od slogana se traži jasna i izražajna komunikacija jedinstvene i prepoznatljive ideje koja će otok Korčulu učiniti prepoznatljivom turističkom destinacijom.

Komunikativni slogan treba uzeti u obzir karakteristike logotipa “Klaster Korčula”, kao i turističke destinacije odnosno specifičnosti otoka Korčule. Treba ga prezentirati na hrvatskom i engleskom jeziku, uz obveznu lekturu, te prikazati standard međusobnog odnosa postojećeg logotipa “Klaster Korčula” i slogana.

Prijave su moguće do 26. travnja 2021. godine, a dostavljaju se na adresu “Turistička zajednica Grada Korčule, Trg 19. Travnja 1921. br. 40, 20260 Korčula”, i to u dvije odvojene omotnice unutar treće kako bi se osigurala objektivnost vrjednovanja i anonimnosti natječaja:

  • U jednoj zatvorenoj omotnici s naznakom “NATJEČAJ – SLOGAN – NE OTVARATI” dostavlja se rad uz oznaku šifre
  • U drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu i označenoj istom šifrom dostavljaju se podaci o autoru/skupini autora – omotnica mora imati oznaku “Natječaj – slogan – podaci o autoru/autorici, ne otvarati“. Podaci o autoru moraju sadržavati: ime i prezime ili naziv tvrtke, OIB, adresa, telefonski broj i broj žiro – računa i naznaku banke u kojoj je otvoren.

Najbolji slogan osvojit će 6.000,00 kuna u neto iznosu.

Više informacija, teksta natječaja i prijavnicu možete potražiti ovdje.

Photo by Hilthart Pedersen on Unsplash