O PORTALU informiraj.me

Informiraj.me je portal pokrenut od strane udruge za mlade Alfa Albona s ciljem informiranja mladih o njima zanimljivim temama kroz 7 prioritetnih programa Nacionalnog programa za mlade: Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja, Zapošljavanje i poduzetništvo, Socijalna zaštita i uključivanje, Zdravlje i zdravstvena zaštita, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Kultura i mladi i Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Informiraj.me je u potpunosti neprofitni medij na kojim će raditi zaposleni iz udruge Alfa Albona uz pomoć volontera kako bi mladima servirao uvijek aktualne i potpuno objektivne teme.

Ukoliko se želiš uključiti u kreiranje sadržaja za mlade, javi nam se!

Za eventualna pitanja, obrati nam se na službeni mail udruge Alfa Albona alfa.albona@gmail.com.

Informiraj.me portal je potpomognut financijskim sredstvima Grada Labina kroz natječaj za redovno financiranje udruga u 2017.godini.