Grad Labin, u suradnji s lokalnim ustanovama i organizacijama civilnoga društva koje se izravno ili neizravno bave pitanjima i problematikom mladih, te u suradnji sa samom ciljanom skupinom – mladim stanovnicima Labina u dobi od 15 do 29 godina, u 2022. godini provodi proces izrade novog petogodišnjeg LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA LABINA.

Ciljevi ovoga dokumenta su definiranje smjernica za aktivno sudjelovanje mladih u osiguravanju svih uvjeta i potreba koje na lokalnoj razini zadovoljavaju uvjete mladih – od obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, do stanovanja, brige o zdravlju, konzumacije kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja do provođenja slobodnog vremena, zabave, razonode i hobija.

Pozivamo sve mlade osobe iz Labina u dobi od 15 do 29 godina, da odvoje pet do deset minuta vremena i ispune ovaj anonimni online upitnik, te Gradu Labinu kao predlagatelju programa pruže jasniji i realniji uvid u potrebe, probleme, ali i potencijale mladih osoba našega grada.

Upitnik je dostupan ovdje.

Izvor: Grad Labin