Stoljećima su doktori znali da se ksenotransplantacijom spašavaju životi. Jedini je problem činjenica da ljudsko tijelo odbija sve što smatra prijetnjom. Nove metode modificiranja gena dale su znanstvenicima nove mogućnosti. Uz pomoć tehnologija kao što je CRISPR, znanstvenici sada mogu izdvojiti gene u stanicama svinja koji brzo pokreću ljudski imunološki sustav. 

Skupina znanstvenika sa Sveučilišta u New Yorku objavila je krajem rujna da su uspješno transplantirali bubreg genetski modificirane svinje koja je mogla funkcionirati bez odbacivanja od strane ljudskog tijela.

Iako je ova tema veoma kontroverzna i može izazvati etičke rasprave, vizija spašavanja tisuća ljudskih života postaje sve realnijom.

Priču donosi Paulina Saramak, a originalni članak možete pornaći ovdje.

 Photo by Diego San on Unsplash

For centuries, doctors have known that xenotransplantation was a way to save thousands of lives. The problem was and still is, that the human body rejects anything it deems a threat. New methods of modifying genes have given scientists new opportunities. Using techniques like CRISPR, for example, scientists can now knock out genes in pig cells that quickly trigger the human immune system.

A group of scientists at New York University announced in late September that they had successfully transplanted a kidney from a genetically engineered pig that was able to function without rejection by the human body.

While this is highly controversial and may cause ethical debate, the vision of saving thousands of lives is becoming more and more real.

Story by Paulina Saramak. You can read the original article here.

Photo by Robina Weermeijer on Unsplash

____________________

Rubrika „Dobra vibra“ pokrenuta je u prosincu 2020. godine i zamišljena je kao borba protiv pandemije dobrim vijestima iz svijeta. Članke pripremaju volonteri Europskih snaga solidarnosti na službi u udruzi Alfa Albona. Članci su dostupni i na hrvatskom i na engleskom jeziku kako bi bili dostupniji široj publici.