Kada je biolog Kurt Benirschke 1972. počeo prikupljati uzorke kože rijetkih i ugroženih životinja u nije imao čvrst plan što će s njima. Kao istraživač, vjerovao je da će jednog dana biti razvijeni alati koji bi koristili za spašavanje tih životinja. Nekoliko godina kasnije preselio je svoju kolekciju Zoološkom vrtu San Diegu i nazvao ga Zamrznuti zoološki vrt. Iznad vrata njegova laboratorija nalazio se znak koji je glasio: “Morate skupljati stvari iz razloga  kojih još ne razumijete”, misleći na stanice kože, pohranjene u Frozen Zoo na -195C Benirschke je preminuo 2018., ali njegova su nastojanja itekako živa. Danas je Zamrznuti zoo najveća kriobanka životinja na svijetu, s uzorcima više od 10,500 pojedinačnih životinja iz 1 220 vrsta. Njihov pohranjeni genetski materijal doveo je do kloniranja; kritično ugroženog nepripitomljenog Przewalskijev konja 2020., indijskog guara—vrsta grbavog divljeg vola 2013., Banteng, vrsta goveda pronađena u jugoistočnoj Aziji 2003., i crnonogi tvor, također 2020.
Dugo je to bio jedini projekt te vrste; posljednjih godina, međutim, slični napori za očuvanje niknuli su diljem svijeta, a alati koje Benirschke još nije imao sada su dostupni.

U isto vrijeme, sat otkucava za mnoge ugrožene vrste…

Priču donosi Sol Ceballos Estevez

Pročitajte članak OVDJE

 

When biologist Kurt Benirschke started collecting skin samples from rare and endangered animals in 1972, he didn’t have a firm plan on what to do with them. As a researcher , he believed that one day the
tools would be developed to use them to save those animals. A few years later, he moved his collection to San Diego Zoo, and called it the Frozen Zoo. Above the door to his lab was a sign that prophetically read “you must collect things for reasons you don’t yet understand,” referring mostly to skin cells, stored in Frozen Zoo at -320°F. Benirschke passed away in 2018, but his efforts are very much alive. Today, the Frozen Zoo is the world’s largest animal cryobank, with samples from over 10,500 individual animals from 1,220 species. It was their stored genetic material that has led to the cloning of the critically endangered and undomesticated Przewalski’s horse in 2020, an Indian Guar—a species of humpbacked wild ox in 2013, a Banteng, a species of cattle found in Southeast Asia in 2003, and the black-footed ferret, also in 2020.For a long time, it was the only project of its kind; in recent years, however, similar conservation efforts have sprouted around the world, and the tools that Benirschke didn’t yet have are now available.

At the same time, the clock is ticking for many species at risk…

Story by Sol Ceballos Estevez

Read the article HERE

Photo by Bernd Dittrich on Unsplash

Rubrika „Dobra vibra“ pokrenuta je u prosincu 2020. godine i zamišljena je kao borba protiv pandemije dobrim vijestima iz svijeta. Članke pripremaju volonteri Europskih snaga solidarnosti na službi u udruzi Alfa Albona. Članci su dostupni i na hrvatskom i na engleskom jeziku kako bi bili dostupniji široj publici.

Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Europskih snaga solidarnosti. Sufinancirano sredstvima Europske unije