Veličanstvene šume mangrova na istočnoj obali Kenije pomogle su u smanjenju nivoa krivolova i sječe, istodobno “vadi” velike količine ugljika iz zraka.

Bogate obalne šume u selu Gazi dom su za svih devet poznatih vrsta mangrova te velikog broja ptica i riba.

Mangrove su jedna od naučinkovitijih “spužvi” za ugljen na svijetu. Jedan hektar šume može upiti istu količinu ugljika kao i četiri hektara kišnih šuma.

2013. godine projekt Mikoko Pamoja počeo je sa konzerviranjem i zaštitom 117 hektara mangrove šume u okolici Gazija. To je prvi projekt koji je uspješno transformirao plavi ugljen pohranjen u mangrovima u ekonomski održivu inicijativu koja može podržati zajednicu.

Gledano u brojkama: svake godine kroz projekt se raspolaže sa 3.000 tona CO2 godišnje dobivenih iz 117 hektara mangrova, što predstavlja ekvivalent od 650 automobila godišnje.

Priču donosi Joanna Ossowska, a cijeli članak pročitajte ovdje.

The majestic mangrove forests of Kenya’s east coast have helped to bring levels of poaching and logging down, while taking large quantities of carbon out of the air.
In the village of Gazi, the rich coastal forests are home to all nine mangrove varieties as well as a varied bird life and 180 species of fish.
Mangroves are one of the most efficient “sponges” for coal in the world. One hectare of mangrove forest can sink as much carbon as four hectares of rainforest.
In 2013, the Mikoko Pamoja coal project started to conserve and protect 117 hectares of mangrove forest around Gazi. It was the first of its kind to successfully transform blue coal, such as that stored in mangroves, into an economically viable initiative that could support the community.
To say it in numbers: each year the project trades the equivalent of 3,000 tonnes of CO2 per year from 117 hectares of mangroves, roughly the equivalent of around 650 cars per year.
If you wish to read the whole article, you can do it here.
Story by: Joanna Ossowska