Dropping into a park, community garden or other urban green space between three and four times a week can cut people’s chances of taking medication for anxiety or depression by a third. The positive impact – documented by researchers at the Finnish Institute for Health and Welfare – also extends to physical health. Finnish researchers surveyed 16,000 residents from Helsinki and surrounding areas.
The respondents were quizzed on how often they visited green spaces – including not just forests and parks, but wetlands, cemeteries and ‘blue areas’ like lakes. Researchers also collected information from respondents on how many prescription drugs they took. This was used as a general indication of mental and physical health. The correlation between time in nature and drug use was stark. A resident visiting a green space three or four times a week was 33 per cent less likely to use mental health drugs, and 26 per cent less likely to use asthma drugs.

 

Svraćanje u park, društveni vrt ili drugu gradsku zelenu površinu tri do četiri puta tjedno može za trećinu smanjiti šanse ljudi da uzmu lijekove za tjeskobu ili depresiju.Pozitivan učinak – dokumentiran od strane istraživača na Finskom institutu za zdravlje i socijalnu skrb – također se proteže na fizičko zdravlje.  Finski istraživači ispitali su 16.000 stanovnika Helsinkija i okolnih područja. Ispitanici su ispitivani o tome koliko često posjećuju zelene površine – uključujući ne samo šume i parkove, već i močvare, groblja i ‘plava područja’ poput jezera. Istraživači su također prikupili informacije od ispitanika o tome koliko su lijekova na recept uzeli. To se koristilo kao opći pokazatelj mentalnog i tjelesnog zdravlja. Korelacija između vremena provedenog u prirodi i upotrebe droga bila je oštra. Stanovnik koji posjećuje zelenu površinu tri ili četiri puta tjedno imao je 33 posto manju vjerojatnost da će koristiti lijekove za mentalno zdravlje, a 26 posto manju vjerojatnost da će koristiti lijekove za astmu.

 

 

Source: EuroNews Green, Instagram: the_happy_broadcast