Grad Labin i ove godine raspisuje natječaj za Godišnju nagradu Roberto i Daniela Giannini koja se dodjeljuje najboljem studentskom znanstveno-istraživačkom radu.

Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života.

Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad.

Ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada dostavlja se kratki životopis i stručna preporuka visokog učilišta na kojem je rad prijavljen.

Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u Grad Labin, Povjerenstvu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Labin, Titov trg 11, najkasnije do 31. svibnja 2022. godine. 

Cijeli tekst natječaja, potrebne obrasce kao i detaljnije informacije možete pronaći na službenim stranicama Grada Labina.

Photo by Nick Morrison on Unsplash