Hrvatsko društvo skladatelja raspisalo je natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda Rudolf i Margita Matz.

Natječajem se podupire školovanje, profesionalni razvoj i umjetnička postignuća mladih skladatelja ozbiljne glazbe, koji na dan 31. prosinca 2021. nisu bili stariji od 30 godina, a cilj je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo najmlađe generacije, odnosno pomoći mladim autorima u odabiru poziva profesionalnog skladatelja.

Maksimalan iznos sredstava koja će se dodijeliti ovim Natječajem u 2022. godini iznosi 20.000,00 kuna. Iznos pojedinačne stimulacije, odnosno stipendije, način i rokovi isplate bit će određeni individualno temeljem potreba, kvalitete, radnog i poreznog statusa dobitnika stimulacije.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici, studenti i diplomirani skladatelji, kao i ostali mladi autori koji se bave skladanjem ozbiljne glazbe i koji žele postati profesionalni glazbenici. Ne mogu se prijaviti dobitnici stipendije iz prethodnih godina.

Natječaju se prilažu:
–  Životopis s težištem na vlastitom glazbenom iskustvu
–  Popis cjelokupnog autorskog opusa s naznakama o godini nastanka i trajanju
–  Skladbe (notni zapisi, snimke, demo snimke i ostalo)
–  Najmanje jedna preporuka učitelja, mentora ili profesionalnog skladatelja, člana HDS-a, koji poznaje kandidata i njegov rad
–  Medijski osvrti, kritike, potvrde o izvedbama ili snimanjima autorskih radova i slično
–  Tekst zamolbe

Prilikom odlučivanja o stimulaciji vodit će se računa o stilskoj raznolikosti glazbenih izraza kandidata, o imovinskom stanju, odnosno o važnosti sredstava stimulacije za njihov daljnji razvoj, rad i karijeru.

Svu dokumentaciju potrebno je poslati do 25. siječnja 2022. godine na email adresu.

Detaljnije informacije potražite na službenim stranicama HDS-a.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash