Fina je raspisala natječaj za stipendiranje studenata u IT području. Prijaviti se mogu redoviti studenti i studentice treće godine preddiplomskog/stručnog studija, odnosno redoviti studenti i studentice druge godine diplomskog studija zainteresirani za programiranje, sistem analizu, testiranje IT rješenja, pružanje podrške poslovnom sustavu i sl.

Kandidati za stipendiju moraju dolaziti s neke od sljedećih institucija: Veleučilište u Bjelovaru – smjer Računarstvo, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici – smjer Računarstvo, Međimursko veleučilište u Čakovcu – smjer Računarstvo, Fakultet elektrotehnike i računarstva – profil Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost, Fakultet organizacije i informatike – smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Prirodoslovno-matematički fakultet – smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika, Tehničko veleučilište u Zagrebu – smjer Informatika, Računarstvom Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija – smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – smjer Menadžerska informatika, Veleučilište u Rijeci – smjer Informatika, Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima, Fakultet informatike u Puli – smjer Informatika.

Kandidati za stipendiju trebaju biti u dobi do 23 godine ako su na preddiplomskom/stručnom studiju ili do 25 godina ako su na diplomskom studiju. Uvjet je i da su studenti druge godine diplomskog studija ukupan prethodni studij završili u roku od 5 godina. Poželjno je da im je prosjek ocjena iznad 3,5, a trebaju aktivno koristiti engleski jezik. Pri odabiru stipendista u obzir se mogu uzeti i socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati).

Stipendistima će se tijekom 12 mjeseci svakog mjeseca isplaćivati iznos od 3000 kuna neto. K tome, nudi im se mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada, kao i zapošljavanje po završetku studija, sukladno potrebama poslodavca. Osim potpisivanja Ugovora o stipendiranju trebaju redovito izvršavati fakultetske obveze i po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine.

Prijave s popratnom dokumentacijom šalju se do 29. listopada 2020. godine na e-adresu stipendija@fina.hr. Trebaju sadržavati životopis, potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2020/2021, prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija, izjavu o nekorištenju neke druge obvezujuće stipendije, potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2020. godine), potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju. Sve dodatne informacije nalaze se na poveznici.

Photo by Evan Mach on Unsplash