Sveučilište u Rijeci raspisuje 5 natječaja za dodjelu rektorovih nagrada: Rektorova nagrada za volontera godine, Rektorova nagrada za studentski aktivizam, Rektorova nagrada za studentski projekt, Rektorova nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad i Rektorova nagrada za sport.

Prijave na natječaj podnose se isključivo elektroničkim putem zaključno do 14. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

  • Pristupite online prijavi upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom – npr. ime.prezime@student.uniri.hr).
  • Ispunite sva ponuđena polja online obrasca i priložite sve tražene dokumente.
  • VAŽNO! – dokumente koje prilažete OBAVEZNO imenujte na način da na početku naziva upišete svoje prezime i ime, npr. “Ivić, Ivo_obrazac prijave”, “Ivić, Ivo_potvrda o članstvu”.
  • Jedino ispravno imenovani dokumenti i spremljeni u PDF-formatu bit će  sigurno pohranjeni
  • Podaci u prijavi bit će sačuvani tek kada ispunite sva obavezna polja (označena zvjezdicom).​

NAPOMENA: Jednom podnesena prijava ne može se naknadno uređivati. Stoga je važno pripremiti  i priložiti kompletnu prijavnu dokumentaciju. Prijavna dokumentacija navedena je u tekstu natječaja.

Za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja molimo da se obratite e-poštom na adresu: studiji@uniri.hr.​

Prijavne obrasce, kao i više informacija za svaku od nagrada potražite na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Photo by Japheth Mast on Unsplash