Veleposlanstvo Francuske Republike u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavljuju natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike i to:

 • 1. Jednomjesečne jezične stipendije za usavršavanje francuskoga jezika.

Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskoga jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.).

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika.

Usavršavanje će se održati u Nici od 19. srpnja do 13. kolovoza 2021. godine.

 • 2. Dvotjedne jezične stipendije za studente francuskoga jezika i književnosti.

Stipendije su namijenjene studentima prve ili druge godine diplomskoga studija.

Ovo će se usavršavanje također održati u Nici u razdoblju od 19. do 30. srpnja 2021. godine.

Francuska strana pokriva troškove školarine, smještaja i prehrane, a hrvatska snosi troškove putovanja stipendista na mobilnost u Francusku.

Prijave su moguće do 15. travnja 2021. godine, a moraju sadržavati:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskome jeziku dostupan u prilogu;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
 3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 4. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik); dodatno, kandidati kod kojih iz prijepisa ocjena nije vidljiv status studenta diplomskoga studija, trebaju priložiti potvrdu o upisu na trenutnu razinu studija;
 5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje);
 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 7. kandidati koji se prijavljuju za dvotjedne stipendije (stipendije pod 2.) dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojemu kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku) na adresu
  VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH
  SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)

  Hebrangova ulica 2, 10 000 Zagreb,

  s naznakom: „Za natječaj – jezične stipendije“.

 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan primjerak dokumentacije (uključujući hrvatski prijavni obrazac) na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca na adresu:
  AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
  Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

  s naznakom: „Za jezične stipendije Vlade Francuske Republike“.

Više informacija pronađite na službenim stranicama Agencije.

Photo by Chris Curry on Unsplash