Zaklada prof. dr. Marijan Hanžeković objavila je natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2021. godinu za članke u području ekonomike javnog sektora. Radovi na hrvatskome ili engleskom jeziku trebaju se predati najkasnije do 1. lipnja 2021. godine.

Dodijelit će se jedna redovna nagrada, koja se sastoji od diplome, medalje i iznosa od 50.000 kn bruto te jedna studentska nagrada, koja se sastoji od diplome i iznosa od 15.000 kn bruto.

Za studentsku nagradu radove imaju pravo poslati studenti preddiplomskog i diplomskog studija u zemlji i inozemstvu. U obje kategorije dopušteno je suautorstvo, no tada se nagrada dijeli.

Na natječaj se mogu prijaviti teorijski, empirijski i policy usmjereni članci u području ekonomike javnog sektora.

Više informacija potražite na službenim stranicama Zaklade.