Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) objavila je javni poziv za pisanje istraživačkih članaka o uzrocima i posljedicama porasta nacionalizma.

Cilj je analizirati nacionalizam u Hrvatskoj i njegova posljedice na život u Hrvatskoj, ali i njegove uzroke: konkretno raspad bivše Jugoslavije.

Za provedbu istraživanja treba koristiti kvalitativne metode, kao što su intervjui, fokus grupe, analiza diskursa i studije slučaja. Tekst treba biti duljine maksimalno 20 kartica, a posebno se pozivaju na sudjelovanje mladi do 35 godina.

Teme su sljedeće:

― Diskriminacija i govor mržnje
― Ekonomski uzroci nacionalizma, s naglaskom na specifičnosti manjih lokalnih zajednica
― Utjecaj i odnos izvanrednih stanja (npr. potresi koji su pogodili Hrvatsku 2020-te godine, svjetska pandemija koronavirusa) na nacionalističke trendove
― Međugeneracijski pregled stavova o nacionalizmu
― Status nacionalnih manjina
― Izgradnja nacionalističkih mitova netom prije te nakon ratova devedesetih
― Odnos umjetnosti i javnih politika – uloga umjetničkog izričaja u formiranju nacionalističkih narativa
― Simbolika u javnom prostoru (spomenici, spomen obilježja, imena javnih površina, trgova, ulica i sl.).

Bit će odabrano ukupno petero najboljih kandidata, a članci će na jesen biti objavljeni u zajedničkoj publikaciji na web stranici Inicijative. Također, sa svakim autorom/icom bit će snimljen kratki intervju, koji će se objaviti na društvenim mrežama.

Rok za prijave je 19. travnja 2022. godine, a prijaviti se možete tako da ispunite prijavnicu te ju zajedno s prijedlogom istraživanja i biografijom dostavite na mailZa one koji ispune obveze predviđen je honorar od čak 1.000 eura.

Više informacija potražite na studentski.hr.