Nakladnička kuća V.B.Z. dodjeljuje književnu nagradu za najbolji novi, originalni i neobjavljeni roman na hrvatskom i drugim štokavskim jezicima, te čakavskom i kajkavskom književnom jeziku. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje.

Najboljem romanu bit će dodijeljena novčana nagrada u bruto iznosu od 100.000,00 kn.

Svaki sudionik natječaja smije poslati samo jedan roman. Sudjelovanjem na ovom natječaju sudionici se obavezuju da njihov roman nije ranije objavljen i da nije prijavljen ni na jedan drugi natječaj za neobjavljeni roman. Rukopis predan na natječaj, kao ni jedan dio predanog rukopisa, ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme natječaja u bilo kojem obliku, odnosno na bilo kojem mediju. Nakon što predaju rukopise, sudionici se također obavezuju da za vrijeme trajanja natječaja neće ni s jednom drugom nakladničkom kućom sklopiti ugovor o objavljivanju toga romana. Nagrađeni autor obavezuje se ustupiti autorska prava za izdavanje romana, nakladničkoj kući V.B.Z. na rok od 15 godina bez daljnje naknade, kao i pravo objavljivanja i distribucije nagrađene knjige u svim zemljama regije (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Slovenija). Ustupanje prava se odnosi na tiskanu, audio i elektroničku verziju knjige.

Rukopisi moraju zadovoljavati neke od kriterija: biti napisani na računalu, s dvostrukim proredom, na bijelom papiru formata A4. Uz rukopis obavezno je priložiti i elektronički zapis istoga (na DVD-u, CD-u ili USB-u; jedan primjerak). Rukopisi poslani na natječaj ne vraćaju se.

Rukopisi moraju biti dostavljeni u pet primjeraka na adresu:
V.B.Z. d.o.o., Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, s naznakom „za nagradu V.B.Z.-a“.

Natječaj je otvoren do 20. veljače 2021. godine.

Detaljnije o natječaju pročitajte na službenim stranicama V.B.Z.-a.

Photo by Sincerely Media on Unsplash