Novi pothvat s ciljem smanjenja iseljenja mladih osoba iz Hrvatske – približno 300 tisuća mladih koji su bili zaposleni tijekom 2020. godine država će sredinom 2021. godine prvi put počastiti povratom plaćenog poreza na dohodak i prirez. Mladi ljudi do navršenih 25 godina dobit će sav naplaćeni porez na dohodak i prirez nazad, dok će mladićima i djevojkama između 25 i 30 godina života država vratiti polovicu naplaćenog poreza! Ministarstvo financija procjenjuje da će mladima po toj osnovi vratiti oko 700 milijuna kuna.

Prema podacima iz sustava mirovinskog osiguranja, u Hrvatskoj je u listopadu bilo zaposleno oko 13 tisuća mladih u dobi do 19 godina, zatim 92 tisuće mladih između 20 i 24 godine te 158 tisuća mladih između 25 do 29 godina života. Još je oko 38 tisuća tridesetogodišnjaka! Važno je napomenuti da se pravo na povrat plaćenog poreza po toj osnovi ostvaruje samo na temelju “nesamostalnog rada”, odnosno klasičnog radnog odnosa za nekog poslodavca. Mladima koji su ove godine radili samo honorarno, preko ugovora o djelu, odnosno bili su primatelji drugog dohotka, uplaćeni se porez neće vraćati po automatizmu kao i njihovim zaposlenim vršnjacima, već će se na njih primjenjivati stara porezna pravila.

Zaposlenima s bruto plaćom od 5000 kuna ili manjom ništa neće sjesti na račune jer se na takve iznose ne plaća porez na dohodak. Također, mladi roditelji dobivat će manje iznose zbog olakšica koje dobivaju na temelju djece te plaćaju manje iznose poreza.

Više pročitajte na večernji.hr.

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash