Do 4. ožujka 2022. godine moguće su prijave za čak dvije stipendije.

 1. Stipendije zaklade “British Scholarship Trust”: 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju na podnošenje prijave za stipendiju za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog do tri mjeseca tijekom akademske godine 2022./2023.

Stipendije su namijenjene kandidatima upisanima na diplomske i poslijediplomske studije, koji do 1. listopada 2021. godine neće navršiti 30 godina.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva primjerka na engleskome jeziku:

1. otisnut, ispunjen te potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;

2. otisnut, ispunjen te potpisan prijavni obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“ (kandidati trebaju prijavne obrasce ispuniti na računalu);

3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);

4. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);

5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s mentorom u odabranoj instituciji iz kojega je vidljivo da su mentor i britanska ustanova voljni prihvatiti kandidata (korespondencija u obliku e-pošte);

6. presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (neovjerena preslika diplome izdane na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik); kandidati koji su upisani u diplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od preddiplomskoga studija, a kandidati koji su upisani u poslijediplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od diplomskoga studija;

7. potvrdu o upisu u studij i prijepis ocjena položenih ispita s trenutačnog studija (neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome;

8. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a) ocjene tijekom studija (neovjerena preslika stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda visokog učilišta na engleskome jeziku ili potvrda visokog učilišta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik ili preslika dopunske isprave o studiju u kojoj je naveden položeni predmet iz engleskoga jezika);
b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

9. dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u odvojenim omotnicama (preporuke je dovoljno priložiti u samo jednom primjerku dokumentacije).

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljana pitanja nalaze se ovdje.

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih visokih učilišta i instituta na kojima bi željeli realizirati mobilnost, odnosno otići na istraživački boravak, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2022.), britanski znanstvenik/mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

 

 1. Stipendije Češke Republike za ljetne tečajeve češkog jezika i kulture:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Češke Republike u Zagrebu, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Češke Republike za ljetne tečajeve češkoga jezika i kulture u 2022. godini.

U okviru ovog poziva te hrvatsko-češke bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su stipendije za ljetne škole slavenskih studija, odnosno ljetne tečajeve češkog jezika i kulture u organizaciji:

 • Masarykova sveučilišta u Brnu, od 23. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine – 2 mjesta;
 • Južnočeškog sveučilišta u Češkim Budjejovicama, od 14. kolovoza do 5. rujna 2022. godine – 1 mjesto.

Stipendija obuhvaća:

 1. troškove školarine;
 2. troškove smještaja i prehrane;
 3. obrazovni i kulturni program;
 4. troškove prijevoza do mjesta održavanja ljetnog tečaja.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente, dostavljene u 1 primjerku:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan češki prijavni obrazac;
 3. životopis na engleskome ili češkome jeziku (upotreba Europass formata je poželjna, no nije obavezna);
 4. preslika valjane osobne iskaznice ili putovnice;
 5. potvrda o upisu te prijepis ocjena trenutne razine studija;
 6. motivacijsko pismo;
 7. pismo preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;

Više informacija dostupno je ovdje.

Photo by Paul Siewert on Unsplash