Galerija SKC poziva diplomante ili tek diplomirane umjetnike i umjetničke grupe da se predstave samostalnim izložbama organiziranim u sklopu programa Zvučni zid. Prijaviti se mogu diplomski projekti iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi, nastali tijekom 2016. i 2017. godine.

Prijava mora uključivati:

  • vizualni i tekstualni materijal u pdf formatu (kratki tekstualni opis rada, autorske koncepcije i projekta, vizualnu dokumentaciju),
  • kratku biografiju autora ili grupe autora podatke o autoru ili grupi autora (adresa, e-mail i telefonski kontakt,
  • specifikacije tehničkih i logističkih potreba za realizaciju izložbe.

Izložbe u programu Zvučni zid održat će se u listopadu i studenom 2017. godine, u Galeriji SKC (Palach) u Rijeci. Natječaj je otvoren do 15.listopada, a prijave su putem maila: skc.galerija@gmail.com.

Više informacija ovdje.