Znanstvenici su uzgojili biljke u tlu s Mjeseca, prvi put u ljudskoj povijesti i prijelomni trenutak
istraživanje Mjeseca i svemira. Znanstvenici sa Sveučilišta u Floridi pokazali su da biljke mogu uspješno nicati i rasti u Mjesečevom tlu. Njihova studija je također istraživala kako biljke biološki reagiraju na Mjesečevo tlo, također poznato kao lunarni regolit, koje se radikalno razlikuje od tipičnog tla pronađenog na Zemlji. Na genetskoj razini, kroz svoje testove zaključili su da biljke percipiraju okoliš lunarnog tla kao
stresno. Znanstvenici bi htjeli upotrijebiti podatke o ekspresiji gena kako bi poboljšali reakcije na stres razina na kojoj biljke – posebice usjevi – mogu rasti u Mjesečevom tlu s vrlo malim utjecajem na njihovo zdravlje. Ovo istraživanje je prvi korak prema uzgoju biljaka za hranu i kisik na Mjesecu ili u svemiru misije u budućnosti. Neposredno, ovo istraživanje dolazi u trenutku kada program Artemis planira povratak ljudi na Mjesec.

Cjeli članak pročitajte OVDJE

Priču donosi Sol Ceballos Estevez

Scientists have grown plants in soil from the Moon, a first in human history and a watershed moment in lunar and space exploration.
University of Florida scientists showed that plants can successfully sprout and grow in lunar soil. Their study also looked into how plants respond biologically to the Moon’s soil, also known as lunar regolith, which is radically different from typical soil found on Earth. At the genetic level, through their assays they deduced that plants perceive the lunar soil environment as stressful. The scientists would like to use the gene expression data to help improve stress responses to a level where plants-particularly crops-can grow in lunar soil with very little impact on their health. This research is a first step toward growing plants for food and oxygen on the Moon or during space missions in the future. More immediately, this research comes as the Artemis Program plans to send a human to the Moon.

Story by Sol Ceballos Estevez

Read the article HERE

Photo by Joseph Bradshaw on Unsplash

Rubrika „Dobra vibra“ pokrenuta je u prosincu 2020. godine i zamišljena je kao borba protiv pandemije dobrim vijestima iz svijeta. Članke pripremaju volonteri Europskih snaga solidarnosti na službi u udruzi Alfa Albona. Članci su dostupni i na hrvatskom i na engleskom jeziku kako bi bili dostupniji široj publici.

Projekt je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU kroz program Europskih snaga solidarnosti. Sufinancirano sredstvima Europske unije.