S obzirom na velik broj upita udruga i drugih organizacija civilnoga društva vezano za ublažavanje potencijalnih poremećaja i problema u djelovanju organizacija civilnoga društva u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa COVID-19 te posljedica potresa u Zagrebu, Ured za udruge provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za mjerama koje je potrebno poduzeti za očuvanje radnih mjesta, odnosno održivosti djelovanja sukladno specifičnostima djelovanja organizacija civilnoga društva.

Temeljem analize upitnika i provedene procjene potreba, Ured će izraditi prijedlog mjera koje će uputiti nadležnim tijelima javne vlasti.

Iako je popunjavanje upitnika anonimno, preporuča se da istog ispuni osoba ovlaštena za zastupanje, odnosno osoba koja posjeduje relevantne informacije.

Upitnik pronađite na poveznici, a dostupan je do 6. travnja 2020. godine.