Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nositelj je projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) pod nazivom „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“.

Riječ je o projektu koji je usmjeren na unapređenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama.

Projekt EDUpolicy LAB usmjeren je na ostvarenje „civilne“ misije sveučilišta, čime se doprinosi razvijanju društvene odgovornosti studenata i ostalih članova akademske zajednice u rješavanju konkretnih društvenih problema. Stoga je planirano održavanje niza seta aktivnosti koje su usmjerene kako na edukaciju nastavnika te rad sa studentima, tako i na potrebe samih zajednica. Uzevši u obzir da je planirano trajanje projekta od ožujka 2018. do ožujka 2020., trenutno je završena prva faza tijekom koje su provedene dvije edukacije nastavničkog i upravljačkog osoblja Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Osijeku.

Dugoročni cilj provedenih edukacija jest modernizacija i unaprjeđenje kvalitete postojeće i buduće nastave te povećanje interesa studenata/ica za aktualne probleme u lokalnoj zajednici.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojima se rješava konkretan društveni problem, bez obzira na područje djelovanja.

Više informacija pronađite na službenim stranicama projekta.

Photo by NeONBRAND on Unsplash