ZABUM – Za budućnost mladih jedinstveni je program za adolescente i mlade kojeg je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije (HUKI).

ZABUM program potiče mlade na angažman i participaciju, ohrabruje ih da pokrenu promjene i razviju svoj puni potencijal. Program se kontinuirano razvija, prilagođavajući se trenutnim društvenim prilikama, a aktivnosti planirane za 2020. godinu uključuju UPSHIFT radioniceHACKATHON za društvene promjene, programe za razvijanje vještina za 21. stoljeće te digitalnu platformu za podršku aktivizmu mladih U-Report.

ZABUM program je inkluzivan program i promiče jednake mogućnosti za sve, pa će se radionice i aktivnosti provoditi diljem zemlje kako bi se u njih mogao uključiti što veći broj mladih iz cijele Hrvatske, neovisno o životnim prilikama i mjestu stanovanja.

Detaljnije pročitajte na: https://zabum.hr