Festivale će, kao i do sada, organizirati zagrebačka udruga Val kulture u suradnji sa lokalnim suorganizatorima – NP Krka i Općinom Pićan te uz pomoć pokrovitelja koji svake godine podupiru ovu lijepu i tradicionalnu manifestaciju.

LegendFest predstavlja multimedijalan i interaktivan spoj te prikaz hrvatske nematerijalne i materijalne baštine putem različitih izričaja kulture i umjetnosti. Zbog veličine i važnosti, te atraktivnosti, festivale će, kao i svake godine, pratiti svi važniji mediji gradova i županija Hrvatske te cijele regije.

Središnje teme ovogodišnjeg Legendfest-a jesu :

Vile i vilinska bića – NP KRKA – ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA – 07. i 08.07. 2018.

Priče, legende, mitovi o navedenim bićima, prvenstveno vezani uz NP Krka i Šibensko Kninsku županiju imaju prednost pri odabiru, ali prihvaćaju se i programi koji mogu sadržavati slične teme :

 • ostale legende i mitovi Krke, Šibensko kninske županije

 • štrige/vještice, krsnici/čarobnjaci, mistična bića, duhovi, mòre, malici

 • alkemičari, plemići, vojskovođe – povijesne osobe/ličnosti

 • stare priče, običaji, navade, izričaji ….

Metamorfoze – nadnaravna bića koja imaju moć pretvaranja u životinje – PIĆAN – ISTARSKA ŽUPANIJA – 28. i 29. 07. 2018.

Priče, legende, mitovi o njima, prvenstveno vezani uz Istru i Istarsku županiju imaju prednost pri odabiru, ali prihvaćaju se i programi koji mogu sadržavati slične teme :

 • legende i mitovi Pićanštine, Istarske županije

 • štrige/vještice, krsnici/čarobnjaci, mistična bića, duhovi, malici

 • alkemičari, plemići, vojskovođe – povijesne osobe/ličnosti – stare priče, običaji, navade, izričajem

  Ovim putem organizatori pozivaju sve izvođače iz bilo kojeg područja umjetnosti da prijave svoje projekte/programe za:

  • LegendFest Krka – najkasnije do 31. 05. 2018.

  • LegendFest Pićan – najkasnije do 31.05. 2018.

Prijavnicu možete preuzeti na linku, a ispunjenu prijavnicu sa prijedlogom svog projekta pošaljite na: info@legendfest.hr, valkulture@hi.t-com.hr, opcina.pican@pu.t-com.hr.