Grad Labin objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Volonter/ka godine” za 2019. godinu.

Pravo podnošenja prijedloga kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade “VOLONTER/KA GODINE” imaju fizičke i pravne osobe (udruge, zaklade, fondacije, ustanove koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, mjesni odbori) koje su tijekom 2019. godine surađivale s volonterima.

Svaka fizička ili pravna osoba može nominirati najviše tri volontera.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 3. veljače 2020. godine.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju za prijavu pronađite na službenim stranicama Grada.

Photo by Brian Yurasits on Unsplash