Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu financijskih sredstava umjetničkim projektima koji se provode u njegovu okviru u tekućoj 2020. godini. Potpora je namijenjena kako umjetničkim projektima tako i formiranju umjetničkog fundusa Sveučilišta.

Prijaviti se mogu i interdisciplinarni projekti u kojima umjetničko područje dominira. Pritom se posebno potiče rad na temama povezanima s pandemijom bolesti COVID-19.

Za individualne prijave predviđeno je do 15 000 kuna, za timove od najmanje 3 člana do 40 000 kuna, a za timove od minimalno 5 članova do 50 000 kuna.

Prijave se zaprimaju do 19. srpnja 2020. godine. 

Sve dodatne informacije i uvjete prijave pronađite na službenim stranicama Sveučilišta.
Photo by Mr TT on Unsplash