Mreža mladih Hrvatske provodi projekt Kritična točka – poticanje kritičkog razmišljanja i aktivnog sudjelovanja mladih, u sklopu Studija mladih za mlade, u partnerstvu s udrugama Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te Zelenom akcijom.

Namijenjen je informiranju, obrazovanju i osnaživanju mladih za doprinos društvenim promjenama. Projektom Kritična točka želi se utjecati na aktiviranje mladih u zajednicama prenošenjem konkretnih znanja i iskustava kroz pohađanje edukativnih modula koji se bave gorućim problemima koji se tiču mladih, ali i drugih, u Hrvatskoj.

Studiji o mladima za mlade su inovativan, neformalan program kojeg Mreža mladih Hrvatske provodi već desetu godinu za redom.

U edukaciji će sudjelovati 16-ero motiviranih mladih polaznika_ica koji su spremni na intenzivno učenje o sebi i društvu u kojem žive.

Unutar edukacijskog programa Kritična točka provest će se 3 modula koja će tematski obrađivati sudjelovanje mladih na lokalnoj razini, klimatske promjene te radnička i druga socijalna prava.

Prvi modul održat će se od 26. do 28. lipnja 2020. godine, dok su termini za druga dva modula planirani kroz rujan i listopad.

Kroz ovogodišnji program, pod imenom Kritična točka, sudionici će moći razviti, odnosno unaprijediti, svoje kompetencije kako bi lakše doprinijeli društvenoj promjeni te će biti osposobljeni za: kritičko razmišljanje, promicanje aktivnog građanstva, prepoznavanje, analizu i artikulaciju potreba i problema mladih u zajednici kroz praktične projekte te aktivan angažman u organizacijama civilnog društva kroz umrežavanje i povezivanje.

Prijaviti se možete do 14. lipnja 2020. godine putem poveznice.

Više o ovoj temi pronađite na linku.