Studenti kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu organiziraju prvu studentsku kroatističku konferenciju naziva Brisanje granica. Poziv za sudjelovanje upućen je svim studentima koji se bave hrvatskom književnošću i hrvatskim jezikom s ciljem razmjene misli i ideja o problemima u struci.

K(r)onferencija će se održati 12. i 13. travnja 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Prvom k(r)onferencijom nastoji se utemeljiti međunarodna studentska suradnja u nadi da će se ona nastaviti razvijati i u budućnosti, a ukoliko želite sudjelovati u tom projektu, svoje radove možete poslati na kronferencija@gmail.com do 20. ožujka 2019. godine. Jedna osoba može prijaviti jedan samostalan rad ili jedan rad u koautorstvu koji mogu prijaviti najviše dva autora. Radovi moraju biti napisani i predstavljeni na jednom od južnoslavenskih jezika ili na engleskome jeziku, a predviđeno je vrijeme za prezentiranje svakoga rada 15 minuta.

Više informacija pronađite na Facebook stranici k(r)onferencije.

Izvor slike: Facebook