Udruga mladih “Mladi u EU” kao partner organizacija Sociālās inovācijas centrs iz Litve provodi projekt ”Digital gamification for youth engagement” u sklopu Erasmus+ programa. Tim su povodom kreirana te online dostupna i 2 anketna upitnika za članove/volontere udruga i youth workere (*osobe koje rade s mladima).

Rezultati navedenih anketa pridonijet će razumijevanju kako se rad mladih može poboljšati korištenjem tehnika temeljenih na igri (gamification) i kakav učinak može učiniti u smislu angažmana mladih u različitim područjima, te kako sami mladi reagiraju na tehnike koje se temelje na video igrama u različitim područjima i kako spomenute tehnike utječu na mlade.

Za ispunjavanje ankete potrebno je 5 minuta, a u nastavku možete naći linkove na anketne upitnike:

Mlade osobe (15 do 30)

Osobe koje rade s mladima

Eventualna pitanja uputite na matej.matic@mladi-eu.hr.

Photo by William Iven on Unsplash