Grad Labin organizira likovni natječaj povodom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike. Pokrovitelji Natječaja su Grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja.

Tema natječaja je „Rudarska baština Labinštine“, a podteme mogu biti: 100. obljetnica Labinske republike, štrajk rudara, rudarski šoht, moj nono/pranono kovar, putevima rudara ili druge srodne podteme po slobodnoj procjeni. Na natječaj se mogu prijaviti polaznici dječjih vrtića, osnovnih škola i srednje škole te posebne odgojne-obrazovne ustanove za učenike s teškoćama u razvoju na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja.

Natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:

1. likovni radovi djece polaznika dječjih vrtića u dobi od 5 do 7 godina,
2. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovnih škola,
3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovnih škola,
4. likovni radovi učenika srednjih škola,
5. likovni radovi učenika s teškoćama u razvoju iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova.

Tehnika izrade likovnog rada može biti:

–          Slikarska i crtačka tehnika (crtež olovkom ili ugljenom, tempera, tuš, akril, kolaž, pastel na papiru), te
–          Kiparska tehnika (glina, glinamol, žica, kaširani papir, reciklirani materijali, kombinirana tehnika).

Najbolje radove izabrat će Povjerenstvo za odabir najboljih radova te prigodno nagraditi prvo, drugo i treće mjesto u svakoj kategoriji.

Radovi se moraju dostaviti najkasnije do 8. travnja 2021. godine osobno ili poštom na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin, s napomenom „Likovni natječaj povodom 100. obljetnice Labinske republike“.

Više pročitajte na službenim stranicama Grada Labina.

Photo by Dragos Gontariu on Unsplash